ברצוני לדעת יותר
על קורבן פסח


THE KORBAN PESACH AND ITS IMPORTANCE
קורבן הפסח וחשיבותו
קרבן הפסח הוא גולת הכותרת של שולחן הסדר. אנו מייחלים לחזרתו של קרבן הפסח
A SYMBOL OF UNITY AND NATIONAL IDENTITY
הקורבן כסמל לאחדות וזהות לאומית
למרות שכל עם ישראל הקריב את קרבן הפסח כל אחת מחבורת המנויים על הקרבן הורכבה מבני משפחה או חברים על מנת להבטיח שאותה האחדות לא תבלע את אישיותו של הפרט אלא תרחיב אותו
WHY IS THERE NO KORBAN PESACH TODAY?
למה דעכה מצוות קורבן פסח
ברור מאליו שחורבן בית המקדש וההגבלות שהוטלו על נגישות יהודית לירושלים בכלל ולהר הבית בפרט על ידי הכובשים המזדמנים תרמו לביטול המצווה
WHAT CHANGED THAT ENABLES US TO OFFER THE KORBAN PESACH NOW?
מה השתנה על מנת לאפשר את הקרבת קרבן הפסח כעת
נושאים טכניים באו על פתרונם, האינטרס הציבורי גובר, ואנו יותר מתמיד על סף התחלה חדשהקצרצרי קורבן פסח
  • במצוות קרבן פסח חייבים גברים נשים וטף.
  • קיום מצוות קרבן פסח מופיע כצעד משלים לכל תחייה לאומית ודתית לאחר תקופה של נפילה מוסרית והתבוללות.
  • קרבן הפסח בקיצור מקשר אותנו לזהותנו וזורע אחדות בתוכנו.
  • ברם, אותה אחדות לא באה על חשבון זהות הפרט.
  • מי שלא קיים את מצוות קרבן פסח דינו כרת עונש המבטא מוות רוחני וניתוק מעם ישראל.
  • רבן גמליאל שחי מאה שנה לאחר החורבן צווה על עבדו לצלות את קרבן הפסח (פסחים פ"ז ע"ב).
  • השליט הביזנטי, יוסטנינוס קיסר הוציא צו האוסר על היהודים להקריב את קרבן הפסח ומדובר במאה השישית לספירה תקופה ארוכה לאחר חורבן הבית.
  • הרמב"ם פסק שהיות והיהודים ברובם בחזקת טמאים אז ניתן להקריב מתוך טומאה (הלכות בית הבחירה ט"ז).

    כל אדם המבקש ליטול חלק בקרבן הפסח זכאי לרשום את עצמו, את בני משפחתו וחבריו בסכום של 7 ₪ לאדם.


  Copyright © 2007-2024. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative