צטרף
לחץ כאן להירשםפרויקט קרבן פסח
פרויקט קרבן הפסח מתואם תוך התייעצות מלאה עם גדולי הדור. ההתייעצות גם מקיפה את רשויות ממשלת ישראל המתאימות, מלומדים, ואנשי מקצוע.

מכיוון שקרבן הפסח מייצג את אחדות ישראל הצעדים למימוש זכותנו לקיים את המצווה יהיו בהתאם צעדים בוני אחדות, כלומר בדרכי נועם ובדרכי שלום בלבד.

נוכח חשיבותו וחומרתו של קרבן הפסח, חייב כל יהודי לבצע את כל ההכנות הדרושות במקרה שקיום המצווה מתאפשר.

פרויקט קרבן הפסח הוא אחד מהיוזמות המתקיימות בחסות יוזמת הסנהדרין המנסה להעניק ליהודים את הכלים לקיים מצוות לאומיות שעתה הודות להישגים טכנולוגיים ו/או תהליכים חברתיים ניתן לבצען כעת או בעתיד הקרוב. אין לנו כל עסק עם גוף קיצוני, ימני או בלתי הלכתי אלא בקבוצת תלמידי חכמים שמטרתם לקדם את חופש הפולחן היהודי בצורה מכובדת אותו חופש המהווה את הבסיס לדמוקרטיה מערבית.

יוזמת הסנהדרין נאמנה לדרישות ההלכה, המומחיות, ולדרכי נועם ושלום בקידום פרויקט קרבן הפסח וכל פרויקט אחר המתקיים תחת חסותו.
 

Copyright © 2007-2024. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative