צטרף
כל אדם המבקש ליטול חלק בקרבן הפסח זכאי לרשום את עצמו ובני משפחתו בסכום של בערך 7 ₪ לאדם – הסכום המשוער לרכישת כזית בשר שה לקיום המצווה. אסוף הכספים יתבצע בשקיפות מלאה ותחת בקרת רואי חשבון מוסמכים בין אם יוצאו הכספים על המטרה המקורית או שיותרמו לצדקה.

שם פרטי

שם משפחה

כתובת דוא"ל

מספר טלפון

דת

כתובת רחוב

עיר

מדינה\מחוז
 

ארץ

מיקוד

Group Information
שם הקבוצהשם פרטי שם משפחה כתובת דוא"ל
2
3
4
5
6
7
8
9
10
עוד >>

מצטרפים
ש"ח לתשלום


Payment Method
אנחנו נתקשר אליך לגבי תשלום מיד לפני חג הפסחפרויקט קרבן פסח
פרויקט קרבן הפסח מתואם תוך התייעצות מלאה עם גדולי הדור. ההתייעצות גם מקיפה את רשויות ממשלת ישראל המתאימות, מלומדים, ואנשי מקצוע.

מכיוון שקרבן הפסח מייצג את אחדות ישראל הצעדים למימוש זכותנו לקיים את המצווה יהיו בהתאם צעדים בוני אחדות, כלומר בדרכי נועם ובדרכי שלום בלבד.

נוכח חשיבותו וחומרתו של קרבן הפסח, חייב כל יהודי לבצע את כל ההכנות הדרושות במקרה שקיום המצווה מתאפשר.

פרויקט קרבן הפסח הוא אחד מהיוזמות המתקיימות בחסות יוזמת הסנהדרין המנסה להעניק ליהודים את הכלים לקיים מצוות לאומיות שעתה הודות להישגים טכנולוגיים ו/או תהליכים חברתיים ניתן לבצען כעת או בעתיד הקרוב. אין לנו כל עסק עם גוף קיצוני, ימני או בלתי הלכתי אלא בקבוצת תלמידי חכמים שמטרתם לקדם את חופש הפולחן היהודי בצורה מכובדת אותו חופש המהווה את הבסיס לדמוקרטיה מערבית.

יוזמת הסנהדרין נאמנה לדרישות ההלכה, המומחיות, ולדרכי נועם ושלום בקידום פרויקט קרבן הפסח וכל פרויקט אחר המתקיים תחת חסותו.
 

Copyright © 2007-2020. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative