מה אתה חושב?

בית המקדש נחרב מפני סינאת חינם ורק יבנה על ידי סינאה לשמה. עד שלא נשמיד את האויב בפנים לא נוכל לטפל עם האויב מבחוץ. ואז נוכל להקריב קרבן פסח.


To raise awareness of korbon pesach is one thing, to imply that we can make this happen on a practical level within a few weeks is absurd
Copyright © 2007-2024. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative